După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemuțumiți, vor putea depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la secretarul comisiei, doamna Ecaterina Rîpă.

Proba interviu se va susține în data de 12.09.2019, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi, cale Becicherecului, nr. 29, Județul Timiș.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul primăriei sau la telefon 0256/378020.

Mai multe informații