După afișarea rezultatelor obținute la proba interviu, candidații nemuțumiți, vor putea depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la secretarul comisiei, doamna Ecaterina Rîpă inspector principal în cadrul Compartimentului de contabilitate publică și control intern al Primăriei Dudeștii Noi.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul primăriei sau la telefon 0256/378020.

Mai multe informații