Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 10.09.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi, cale Becicherecului, nr. 29, Județul Timiș.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemuțumiți, vor putea depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul primăriei sau la telefon 0256/378020.

Mai multe informații