Proces Verbal încheiat azi 02.08.2021 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru ocuparea prin concurs pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă -inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului de dezvoltare locală, urbanism și organizarea teritoriului al Comunei Dudeștii Noi

Continue ReadingProces Verbal încheiat azi 02.08.2021 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru ocuparea prin concurs pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă -inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului de dezvoltare locală, urbanism și organizarea teritoriului al Comunei Dudeștii Noi

Organizează pentru semestrul II al anului 2021 concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dudeștii Noi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevederilor art. 479 alin. (1) lit a), c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administativ, cu modificarile și completările ulterioare

Continue ReadingOrganizează pentru semestrul II al anului 2021 concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dudeștii Noi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevederilor art. 479 alin. (1) lit a), c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administativ, cu modificarile și completările ulterioare

Organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funției contractuale de execuție vacantă -inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului de dezvoltare locală, urbanism și organizarea teritoriului

Continue ReadingOrganizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funției contractuale de execuție vacantă -inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului de dezvoltare locală, urbanism și organizarea teritoriului