Contactați-nePRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTII NOI

Adresa

Calea Becicherecului, nr. 29, comuna Dudeștii Noi, cod 307041, județul Timiș, România

Telefon

0256 378 020

Fax

0356 880 197

E-mail

comuna@dudestiinoi.ro

Website

www.pcdn.ro

PROGRAM AUDIENȚE

Program

Primar: Vineri: 09:00 - 13:00
Viceprimar: Joi: 09:00 - 13:00
Secretar: Luni: 09:00 - 13:00
Administrator public: Miercuri: 09:00 - 13:00

ÎNSCRIERI AUDIENȚE

PROGRAM

Luni - Miercuri: 08:00 - 16:00
Joi: 08:00 - 18:00
Vineri: 08:00 - 14:00

Telefon

0256 378 020

RESPONSABIL Legea nr. 544/2001

Loredana Adina Mihaela Luciu

E-mail

comuna@dudestiinoi.ro

PROGRam

Luni - Vineri: 08:00 - 14:00

PETIȚII

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. (conform ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor)