PROIECTE LOCALE

anunt public

INFORMARE ȘI CONSULARE PUBLICĂ: „Cu ocazia afișării în vederea consultării / analizării, în conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a documentației depusă de RIȘCO ANUȚA, în vederea obținerii Avizului de Oportunitate, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal: P.U.Z. „LOTUS” – ZONĂ PENTRU DEZVOLTARE ZONĂ AGREMENT, DOTĂRI, SERVICII ȘI LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE – DUDEȘTII NOI, propus a fi amplasat în extravilanul localității Dudeștii Noi, conform CF nr. 400545, 400543, 400187, 402293, 402196, 404065, 404196, 402085.”

Citește anunțul »