Direcții, compartimente și servicii

direcția pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local și a patrimoniului

 • Compartimentul administrarea fiscală și controlul comercial
 • Compartimentul de contabilitate publică și control intern
 • Compartimentul de dezvoltare locală
 • Serviciul pentru administrarea domeniului public și privat și pentru lucrări publice comunitare
 • Serviciul public de salubrizare (prin acord de cooperare)
 • Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare (prin acord de cooperare)
 • Serviciul public de pază comunală (prin acord de cooperare)
 • Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Compartimentul pentru activități culturale și sportive

 • Casa de Cultură Dudeștii Noi
 • Biblioteca comunală

Direcția pentru monitorizarea procedurilor administrative

 • Compartimentul agricol, urbanism și organizare a teritoriului
 • Serviciul de asistență socială
 • Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor