Stare civilă - documente utile

Lista actelor necesare pentur încheierea căsătoriei în fața ofițerului de stare civilă