Festivalul are ca obiectiv valorificarea jocurilor populare tradiționale autohtone, încurajarea și participarea tinerei generații la manifestările folclorice din spațiul euroregional DKMT. Menirea festivalului este de a conserva și proteja dansul autentic, marcă a propriei identități etnoculturale. Anul 2016 a fost gazda celei de-a treia ediții a festivalului. 13 formații de dansuri populare din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și din localitatea Uzdin – Serbia au concurat pe scena Casei de Cultură din comuna Dudeștii Noi. Evenimentul a debutat cu parada portului popular, a continuat cu prestația artistică la scenă a fiecărei formații şi s-a încheiat cu premierea celor mai bune formații cu trofee, diplome și premii în bani.

Obiectivele proiectului au fost atinse în totalitate, mai ales că, de la an la an, s-a observat un progres excepțional. Calitatea momentelor artistice a înregistrat o ascensiune, deovadă fiind aprecierile juraților. Totodată, sistemul de notare a fost mai complex, prin acordarea notelor directe și a unei note secrete, care a departajat concurenții.