POPULAȚIA COMUNEI

Numărul de locuitori ai comunei Dudeștii Noi este într-o continuă creștere. În 2004, anul de reînființare a comunei Dudeștii Noi, populația dudeșteană întrunea un total de 2.313 persoane. Opt ani mai târziu, în 2012 numărul total a trecut pragul, ajungând la 3028 de persoane. În luna mai 2017, numărul locuitorilor din comuna Dudeștii Noi a ajuns la 3400.

Populaţia comunei 2013 – este în creștere față de anul 2012, numărând un total de 3109 locuitori din care 1545 persoane de sex masculin și 1564 persoane de sex feminin.

În anul 2018, populația comunei la  31 iulie a ajuns la 3570 locuitori.

Structura populației pe grupe de vârstă – La nivelul anului 2013 predomină grupa de vârstă adultă (20 – 64 de ani) cu o proporție de 67.19%, urmată de populația tânără (0 – 20 de ani) 24.16% și populația vârstinică ( peste 65 ani) cu un procent de 8.65%, fapt ce indică tendința de îmbătrânire demografică a populației.

Structura populației după etnie – Cea mai mare parte a populației este alcătuită din români – 2755 persoane reprezentând 86.66% din totalul populației, fiind urmați de romi – 169 persoane (5.33 %), maghiari – 46 persoane (1.45%), germani – 44 persoane (1,38%) la care se adaugă în procent foarte mic slovaci, sârbi, ucrainieni. Din totalul de 3179 persoane pentru 143(4.50%0 nu s-a putut stabili etnia.

Structura populației după limba maternă – 2839 persoane (89.30%) au ca limbă maternă limba română, 95 persoane (2.99%) au ca limbă maternă limba romani, 43 persoane ( 1.35%) limba germană, 39 persoane (1.23%) limba maghiară, la care se adaugă limba ucraineană, sârbă, slovacă, iar pentru 143 ( 4.50%) de persoane nu s-a putut stabili limba maternă.