PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI DUDEȘTII NOI


Comuna Dudeștii Noi este situată în Câmpia de Vest a Banatului, la o distanță de 13,5 km de Timișoara, oraș-reședință al județului Timiș. Localitatea se învecinează la Vest cu Becicherecu Mic, la Nord-Vest cu Hodoni și Dudeștii Noi, la Est cu Sînandrei și Timișoara, iar la Sud – cu Săcălaz. Legăturile sunt asigurate prin drumurile comunale și calea ferată Timișoara-Cenad. Totodată, localitatea are ieșire la drumul național DN 6 Timișoara-Sânnicolau Mare-Cenad-frontieră Ungaria.

Comuna Dudeștii Noi este străbătută în partea de Sud și de Est de Bega Veche, vechiul curs al râului Bega dinaintea construcției canalului și, în prezent, o continuare a Beregsăului. Majoritatea mlaștinilor de odinioară au fost desecate, în prezent ocupând o suprafață foarte redusă. Pentru stoparea fenomenului de băltire favorizat de pantele reduse și de solurile argiloase, care permit stagnarea apelor, s-a realizat un sistem de canale ce sunt legate de Bega Veche.

Clima este temperat-continentală moderată, cu un regim termic determinat de circulația curenților oceanici, polari, mediteraneeni și, mai rar, tropicali. Verile sunt calde, iernile nu prea friguroase, primăverile sunt timpurii, iar toamna, destul de lungă. Temperatura medie anuală este de +10,9º C, media temperaturilor de vară fiind de +20,6º C, iar cea a lunilor de iarnă de 0,2º C. Cea mai ridicată temperatură, de +40º C, a fost înregistrată la data de 16 august 1952, iar cea mai scăzută, -35,5º C, pe 12 ianuarie 1963. În jur de 100 de zile pe an, temperatura medie depășește +25º C, iar valori termice de peste +30º C se înregistrează, aproximativ, 40 de zile. Protecția naturală oferită de Munții Semenicului, Masivul Poiana Ruscă, Munții Zarandului și Dealurile Lipovei lasă deschis drumul maselor de aer umed care vin dinspre Vest și influențează regimul precipitațiilor.

Vânturile cele mai frecvente – austrul, comloșul și băltărețul – bat dinspre Nord-Vest și sunt călduțe și umede. Precipitațiile medii anuale sunt de 631 mm/m², media anuală a umidității este de 74%, iar durata medie a zăpezii este de 29,8 de zile. În perioada octombrie-noiembrie, la Dudeștii Noi se înregistrează, adesea, ceață și brumă; vara sunt frecvente diminețile cu rouă, iar înn lunile de iarnă se semnalează chiciură, grindină sau îngheț.

Vegetația ierboasă, diferite tipuri de arbuști, plante specifice zonelor mlăștinoase și arbori precum salcia, plopul, teiul, castanul sau salcâmul sunt cele mai răspândite specii pe raza comunei, dar cea mai mare parte a teritoriului așezării a fost transformat în teren agricol, vegetația naturală caracteristică zonei fiind înlocuită cu plante de cultură. În ceea ce privește fauna, sunt răspândite diferite specii de rozătoare, șopârle, prepelițe, fazani, berze, păsări răpitoare, rândunele, lăstuni, vrăbii, rațe și gâște sălbatice, accidental păsări provenite din rezervația ornitologică de la Dudeștii Noi, diferite specii de pești – biban, somn pitic, crap, roșioară, plătică, iar dintre mamifere pot fi amintite iepurele, vulpea, viezurele, dihorul.