Evenimentul a debutat în anul 2013. În fiecare an, în luna septembrie, a fost sărbătorită o seară specifică unei zone geografice şi culturale ale României. Ţinând cont de substratul istoric al comunei Dudeştii noi, prima seară a fost dedicată şvabilor. Au urmat, mai apoi, seri tematice din Ardeal, Moldova, Oltenia şi Banat. Evenimentul este cuprins în Agenda culturală a comunei Dudeștii Noi şi va continua și în acest an cu o altă seară tradițională, dedicată unei alte zone din ţara noastră. Acţiunea culturală a fost gândită pentru a aduce laolaltă oameniii care aparţin unei anumite zone folclorice şi pentru a-i face să se bucure de zestrea cu care au venit în Banat, în comuna Dudeştii Noi.

TRADICIONALNO VEČE

Događaj se počeo održavati 2013. godine. Svake godine u mesecu septembru proslavlja se veče specifično za jednu geografsku i kulturološku oblast Rumunije. Imajući u vidu istorijsku podlogu opštine  Dudeştii noi /Dudešti noj/, prvo veče je posvećeno Švabima. Nakon toga slede tematske večeri za oblastiErdelj,Moldova, Oltenija iBanat. Ovaj događaj uključen je u Kulturnu agendu opštine Dudeștii Noi i nastaviće se i ove godine sa drugom tradicionalnom večeri koja će biti posvećena drugoj oblasti iz naše zemlje. Ova kulturna akcija osmišljena je sa ciljem da zajedno okupi ljude koji pripadaju određenoj folklornoj oblasti, da bi se radovali nasleđu koje su doneli uBanat, u opštinu Dudeştii Noi.