LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, persoana de contact la care puteti solicita informatii de interes public este:

Luciu Loredana Adina Mihaela
program

Luni-Vineri: 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 14:00

DOCUMENTE UTILE LEGEA NR. 544/2001

modalități de contestare ale deciziilor

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001