Informare cu privire la obligațiile persoanelor fizice și juridice de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile și vegetația ierboasă din ariile naturale protejate. Detalii, aici.